Oferta

W ramach prowadzonej działalności oferuję Państwu stałe oraz incydentalne doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności. Ponadto prowadzę szkolenia koncentrujące się na zagadnieniach turystycznych i rekreacyjnych na terenach leśnych. Szczegółowe produkty dostępne są w zakładkach szkolenia i usługi prawne.