Szkolenia

Lubię prowadzić szkolenia i warsztaty dla pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodowych.  Jesteście fajną grupą zawodową, o szerokich horyzontach z którymi dobrze się czuję ? Poza tym, szkolenia na ogół odbywają się w pięknej scenerii, co nie ukrywam jest dla mnie olbrzymim plusem. W ciągu niespełna trzech lat leśnegoprawa przeszkoliłam już kilkaset osób.

Staram się, aby prowadzone zajęcia miały charakter warsztatów  oraz prowadziły do wypracowania rozwiązań problemów. Dążę do tego, aby panowała na nich pozytywna atmosfera. Osoby ceniące dystans, łacińskie premie i oficjalny język prawny, mogą być rozczarowane.

Nie szkolę też z wszystkich tematów, bo wychodzę z założenia, że nie można znać się świetnie na wszystkim.

W ramach prowadzonej działalności oferuję prowadzenie szkoleń i warsztatów, udziału w naradach z poniższych tematów.  Mogą być one modyfikowane, łączone, co zależy już od naszych ustaleń i czasu jaki mam dla uczestników na sali szkoleniowej, oraz w terenie, jeśli szkolenie ma taką lokalizacje.

1.Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej za wypadki na terenach leśnych. Program obejmuje zagadnienia prawne wynikające z przepisów, jak również omówienie aktualnego orzecznictwa dotyczącego wypadków.

Dla kogo? Powyższy temat możliwy jest do przeprowadzenia dla kadry kierowniczej podczas narad, jak również w formie dłuższych szkoleń i warsztatów dla pracowników Lasów Państwowych oraz Parków Narodowych. Przy dłuższych wariantach czasowych uczestnicy wypracowują rozwiązania ograniczające odpowiedzialność.

2. Regulacje turystyczne na obszarach leśnych z uwzględnieniem  obszarów chronionych i poklęskowych.

3. Zasady udostępniania lasów pod kątem imprez turystycznych.

4. Zakazy wejścia do lasu. Dobre praktyki wynikające z przepisów i orzecznictwa.

5. Wolontariat. Dobre praktyki, źródła prawa, plan wolontariatu z uwzględnieniem specyfiki terenów i branży leśnej.

6. Prawa i obowiązki edukatorów leśnych w bieżącej działalności Lasów Państwowych i Parków Narodowych

7. Niezbędne instytucje prawa cywilnego w prawie umów w branży leśnej.

Dla kogo? Warsztaty prowadzone są dla pracowników z małym stażem pracy, lub takich które dopiero zaczynają pracę z umowami. Po szkoleniu będziesz wiedzieć, czym różni się zaliczka od zadatku, gwarancja od rękojmi a najem od dzierżawy.

8. Elementy komunikacji i prawa pracy w bieżącej pracy kierownika.

Dla kogo? Warsztaty prowadzone są dla pracowników lasów, zarządzających zespołem. W czasie ich trwania uczestnicy staną m.in. oko w oko z obowiązkami pracownika, czasem pracy, podróżami służbowymi. Dowiedzą się też,  jak można zgodnie z prawem motywować i karać pracownika, oraz czym jest instytucja planu naprawczego. No i najważniejsze. Dlaczego ważna jest komunikacja ?

9. Udostępnianie gruntów leśnych na szlaki turystyczne.

10. Współpraca z harcerzami, poszukiwaczami, bushcraft.

11. inne wg Państwa oczekiwań i potrzeb.

Ustalenia w sprawie tematów, terminów, warunków finansowych można dokonywać drogą telefoniczną pod nr 504666061 oraz pod mailem.