Polityka prywatności

Zapoznaj się z tym dokumentem.Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga lesneprawo.pl  

DANE OSOBOWE:

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Macura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Macura z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 ul. Twarda 28, o ile udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie w celu korzystania z serwisu lesneprawo.pl

Administrator danych nie zamierza wykorzystywać danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i do profilowania.

Przekazywanie danych jest możliwe osobom trzecim, w przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa,  ponadto gdy Użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług, jednak przez czas nie dłuższy niż niezbędny dla świadczenia i rozliczenia tych usług.

Ponadto użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@amacura.pl

PLIKI COOKIES:

Administrator za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

Korzystanie przez Kancelarię z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

Administrator wykorzystuje Cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu oraz w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. W tym zakresie, Administrator korzysta z usługi Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, zapisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:

  1. Mozilla Firefox
  2. Google Chrome
  3. Microsoft Edge

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.