Mocno zrewidowałam swoje poglądy prezentowane na sali szkoleniowej po odwiedzinach Harcerskiego Ośrodka Edukacji Leśnej w Czernicy, zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo.

Poprzedni pogląd zakładał spisywanie restrykcyjnych umów, radykalizm w ich przestrzeganiu i zakończeniu ich trwania w momencie łamania postanowień umownych. Obecny, aby przede wszystkim starać się porozumieć, oczywiście dążąc do przestrzegania przepisów i spisanych porozumień.

Co je zmieniło? Widok szczęśliwych, umorusanych borówkami twarzy dzieci, które spędzają magiczny czas na obozie w lesie! Co może być fajniejszego!? Autentycznie im zazdrościłam, tych wakacji ? I prywatnie jestem zdania, że dzieci nie mogą ponosić konsekwencji niedogadania dorosłych. A to, powszechna bolączka na linii Lasy Państwowe a organizacje harcerskie.

Jak wszyscy wiemy, harcerze na leśnym gruncie, to temat z wieloletnią historią, tysiącem pięknych wspomnień i dalszymi perspektywami na świetny czas dla młodzieży.

Lasy Państwowe w dniu 24 czerwca 2019 r. spisały z organizacjami harcerskimi porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy, mającej m.in. koncentrować się na bezpieczeństwie, ochronie przyrody i kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Co więcej, w dniu 19 czerwca 2019 r. został podpisany nowy protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami (zastępujący protokół z dnia 21 czerwca 2018 r)

Jakie przepisy warto znać w przypadku tej współpracy?

  1. Ustawy o lasach w zakresie dzierżawy czy udostępniania gruntów, zakazów wejść do lasów oraz zakazów
  2. Ww dokumenty – porozumienie i protokół uzgodnień
  3. Kodeksu cywilnego w zakresie umów

 Fot. #photopiii