Usługi prawne

Zainteresowanie społeczne formami turystyki i rekreacji na terenach leśnych w ostatnich latach jest ogromne. Powierzenie Lasom Państwowym oraz Parkom Narodowym obowiązków z zakresu edukacji leśnej jak również lokalizacja obiektów małej architektury, szlaków rowerowych, pieszych konnych, możliwość organizacji imprez na terenach leśnych z roku na rok zwiększa liczbę osób przebywających na terenach leśnych. Oferowanie produktów turystycznych nie idzie w parze z wdrażaniem rozwiązań prawnych wynikających z systemu prawa.

Oferta kancelarii skierowana jest do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych m.in. Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych; Nadleśnictw; Parków Narodowych oraz Gmin i prywatnych właścicieli np. przedsiębiorców z branży narciarskiej; endurowej prowadzących zorganizowaną działalność turystyczną i rekreacyjną na terenach leśnych.

Produkty dedykowane poszczególnym podmiotom są przygotowane w oparciu o obowiązujący system prawny z uwzględnieniem specyfiki a w szczególności lokalizacji prowadzonej działalności.

Zakres usług:

 1. Opracowanie dokumentacji i wdrożenie rozwiązań prawnych w zakresie obowiązków zarządców terenów wodnych, górskich i leśnych związanych z bezpieczeństwem turystów m.in:
 • opinie prawne w zakresie turystyki i rekreacji na terenach leśnych
 • regulaminy obiektów turystycznych
 • projekty zarządzeń
 • regulaminy zajęć edukacyjnych
 • projekty umów najmu, dzierżawy, udostępnienia terenu
 • projekty umów współpracy m.in. z GOPR; TOPR
 • konsultacje i opinie w zakresie udostępniania gruntów na cele turystyczne i leśne dla osób trzecich z ograniczeniem odpowiedzialności zarządcy gruntu.
 • realizacja obowiązków zarządców terenu na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • realizacja obowiązków zarządców terenu na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
 1. Opinie i prawne w zakresie edukacji, turystyki i rekreacji na terenach leśnych.
 2. Opinie i usługi prawne z branży leśnej, podatkowej i zamówień publicznych przy udziale Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki kancelaria-mp.pl
 3. Szkolenia
 4. Audyty terenowe oraz audyty dokumentacji turystycznej.