Audyty

Audyty prawa turystyki w Lasach Państwowych,  Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych i Gminach

Audyt obejmuje w szczególności analizę rozwiązań organizacyjno-prawnych wdrożonych w konkretnej jednostce m.in. :

– udostępnianie terenów na zawody sportowe, imprezy na wniosek podmiotów trzecich.

– analizę umów zawartych z podmiotami trzecimi (m.in. PTTK, Gminami, GOPR, TOPR)

– realizacja przez jednostkę obowiązków wynikających z przepisów pod kątem leśnego prawa turystycznego.

– udostępnianie własnej infrastruktury na rzecz turystów.

– analizę wypadków z udziałem turystów na obszarze zlecającej jednostki.

Realizacja zlecenia odbywa się zdalnie lub w siedzibie zamawiającego. W raporcie z audytu wskazana zostanie lista zagrożeń oraz zaleceń na potrzeby konkretnej jednostki.