Faktem jest, że współpraca Lasów Państwowych z wolontariuszami coraz bardziej się rozkręca. Dzisiaj nie budzi już wątpliwości, że LP są uprawnionym podmiotem w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mnie to bardzo cieszy i widzę w tym sporo korzyści zarówno dla struktur leśnych jak i osób, których w Polsce do pomocy w słusznej sprawie nie brakuje.

Bo praca w lesie daje to czego nie dają inne zawody – materialny efekt. A ludzie w świecie komputerów, tabletów potrzebują tego jak wody.

Nie oznacza to bynajmniej, że po ogłoszeniu programu wolontariatu do Waszych drzwi zapuka wiele chętnych. O nich trzeba się postarać, oferując im czas, zaplecze, towarzystwo oraz cel z którym będą się identyfikować. amiętajcie też, że konkurencja posiadająca ciekawe plany wolontariatu nie śpi.

Ustawa nie nakłada na podmioty uprawnione zbyt wielu obowiązków. Są to m.in. spisanie porozumienia, obowiązki informacyjne, zaświadczenia z wolontariatu, czasem obowiązek ubezpieczenia oraz spełnienie wymogów BHP.

Ważnym jest to, aby zadania dla wolontariuszy nie mieściły się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

#photopiii