W okresie zimowym temat bezpieczeństwa na terenach górskich to niemal codzienność. Turyści są proszeni o rozwagę, ostrożność, drobiazgową analizę warunków atmosferycznych i śledzenia komunikatów lawinowych. GOPR i TOPR bynajmniej się nie nudzi.

W tym całym szaleństwie zapomina się o jednej ważnej rzeczy. Osoba przebywająca w górach czyli turysta, narciarz, snowboardzista ma nie tylko prawa. Ma również swoje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Może warto je czasem Turystom przypomnieć lub uświadomić?

I tak, osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zobowiązane do tego podmioty

3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

[Art. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich]

Jeżeli będziesz w potrzebie możesz liczyć na pomoc, ale zanim ruszysz na szlak czy stok, niezależnie od pory roku, pamiętaj, że wiele zależy od Ciebie!

Bezpiecznych górskich chwil życzę:)